Proces rada

Konsultacije

Inicijalni susret i konsulatacije su naš prvi korak na putu do zajedničkog cilja. Obilazak lokacije i intervju sa vama će nam pomoći da postavimo zajedničke ciljeve za uređenje  vašeg vrta ili dizajn javnog slobodnog prostora.

Postojeće stanje

Nakon dogovorenog zajedničkog cilja, potrebno je snimiti postojeće stanje na lokaciji i ucrtati sve objekte. Za manje lokacije naš izlazak obezbeđuje snimak postojećeg stanja, dok je za veće i kompleksnije lokacije neophodan angažman geodete. Ovi radovi zahtevaju posebnu stavku u ponudi.

Drugi susret

Drugi susret podrazumeva detaljno upoznavanje sa osnovnim procesima uređenja vašeg vrta ili slobodnog prostora, upoznavanje sa prednostima  lokacije, ali i mogućim ograničenjima sa kojima se možemo sresti. Cilj drugih konsultacija je formiranje osnovnog pravca uređenja vašeg vrta ili javnog slobodnog prostora. Nakon završenog drugog susreta započinjemo izradu projekta uređenja vrta ili projekta spoljašnjeg uređenja za javne površine i veće otvorene prostore.

Prezentacija plana

Nakon definisanja osnovnog pravca sledi izrada plana – skice uređenja vrta ili otvorenog prostora. U njoj je predstavljen okvirni plan. U ovoj fazi nismo definisali materijale i detalje. Kada smo zadovoljni sa planom uređenja, tada započinjemo sa detaljnim dizajnom i izradom projekta uređenja vašeg slobodnog prostora.

Prezentacija projekta (Kompozicioni plan)

Izrada konačnog rešenja podrazumeva detaljnije definisanje sadržaja,  oblikovno rešenje pejzažno-arhitektonskih elemenata, određivanje vrste materijala (materijalizacija), definisanje biljnih vrsta kao i određivanje količina sadnog materijala. Kompleksnija rešenja zahtevaju angažman arhitekte ili građevinskog inženjera. Takođe, za takva rešenja je neophodno izraditi i detalje konstrukcija. Ovakva vrsta radova zahteva posebnu stavku u ponudi. Inspirativne fotografije i primeri iz prakse našim klijentima omogućavaju bolji uvid u odabrano rešenje i vizuelni pravac koji smo odabrali prilikom dizajna.

Plan sadnje

Veliki broj detalja na kompozicionom planu vrlo često otežava jasniji prikaz projekta. U tom slučaju je potrebno izraditi Plan sadnje. On pruža jednostavniji prikaz o biljnim vrstama i potrebnim količinama biljaka. Na osnovu Plana sadnje, izvođač radova veoma lako može da pristupi realizaciji projekta.

Predmer i predračun radova

Predmer i predračun radova odnosi se na podizanje zelenila u vašem vrtu. Predmer radova određuje potrebne količine biljaka i materijala za sadnju u vašem vrtu. Nakon tačno utvrđenih biljnih vrsta i količina biljaka pristupa se izradi predračuna radova na osnovu prosečnih tržišnih cena. Tačne cene su predmet ugovaranja naručioca i izvođača radova i nisu predmet ponude.

Dodatne usluge

3D prikaz

Konstrukcioni detalji

Predmer i predračun arhitektonsko-građevinskih elemenata

Dizajn svetla

Zalivni sistem

Stručni nadzor

Dodatne usluge zahtevaju dodatni angažman pejzažnog arhitekte ili stručnjaka iz neke druge oblasti (arhitekta, građevinski inženjer, elektroinženjer i dr.) i nisu uključene u osnovnu cenu.