Engleski vrtovi (English gardens/Cottage gardens)

Ovaj stil je kod nas poznat pod nazivom „engleski vrt“. U njemu dominiraju mnogobrojne biljke sa masom različitih boja i mirisa. Romantični stil  u kome vas uska, krivudava staza vodi do skrivenih delova prepunih iznenađenja tokom svakog godišnjeg doba. U „engleskom vrtu“ preovladava prirodan, opušten izgled. Iako na prvi pogled „Cottage garden“ odaje utisak vrta lakog za negovanje, za pun sjaj i obilje boja i mirisa potrebno je puno pažnje, ljubavi i nege tokom čitave godine.

Klasični vrtovi (Formal gardens)

Klasične vrtove karakterišu pravilne geometrijske forme, često sa osom simetrije u jednom delu vrta. Pravilno formirane bordure koje vode do centralnog elementa, postavljene statue ili fontane, predstavljaju ključne elemente klasičnog vrta. Iako je klasični stil u istoriji pejzažne arhitekture karakterističan za parkove velikih dimenzija, elementi ovog stila i danas imaju svoje mesto u malim gradskim okućnicama savremenog dizajna. Međutim, živice formirane u obliku pravilnih geometrijskih formi zahtevaju i visok stepen održavanja vrta. Budite spremni na redovno formiranje žive ograde sa izraženim osećajem za geometriju.

Stilovi

Tokom istorije, pejzažna arhitektura razvila je mnogobrojne stilove. Razvoj parkovske i vrtne umetnosti usko je povezan sa epohom u kom su parkovi i vrtovi nastajali. Najčešće su prepoznatljivi elementi vrtova klasičnog stila sa pravilnim, geometrijskim formama  i elementi engleskih vrtova sa pejzažnim, odnosno mnogo slobodnijim pristupom. Oba stila i danas su prisutna u domaćoj kao i stranoj praksi uređenja vrtova i pejzažnoj arhitekturi uopšte. Međutim, savremeni način života, kao i primena modernih materijala i vrtnih elemenata, uvodi i nove trendove/stilove u oblasti vrtnog dizajna i pejzažne arhitekture. Danas je ta podela manje izražena i vrlo često jedan park ili vrt sadrži elemente više stilova. U  primeni su mnogobrojni stilovi i teško ih je tačno klasifikovati. Njihov broj najčešće zavisi od škole ili trendova koje nameću vodeći pejzažni arhitekti Evrope  i Amerike.  Izdvajamo nekoliko vrtnih stilova koji trebaju da Vam pomognu oko načina uređenja Vašeg slobodnog prostora. Napominjemo da, pristup svakom vrtu, parku ili bilo kom drugom slobodnom prostoru, mora biti individualan i da način njegovog uređenja zavisi od mnogobrojnih faktora. Na tranici STILOVI možete videti moderne pristupe (stilove) koji danas dominiraju u vrtnom dizajnu.

Vrtovi

PRIVATNI OTVORENI PROSTORI

Vaš vrt može biti mali intimni gradski vrt, pre svega funkcionalnog dizajna. Nasuprot njemu, vaš vrt može biti dizajniran kao prostrana okućnica uklopljena u prirodan predeo koji ga okružuje.  Nezavisno kolikih je dimenzija, nezavisno od toga da li uloga vašeg vrta treba da bude pre svega funkcionalna ili da u njemu dominira estetski značaj, vaš vrt treba da bude prostor u kome ćete se vi, članovi porodice i vaši prijatelji, osećati prijatno.  Jer vrt treba da  predstavlja emotivnu vezu vas, okruženja u kom živite i vaših zamisli i ideja.  Kroz istoriju, vrtovi su se razvijali u više pravaca. Današnji pristup vrtnom dizajnu i uređenju vrta karakterišu elementi prisutni od davnina u vrtu. Međutim, u skladu sa savremenim načinom života, danas je sve više prisutan trend uređenja vrta  sa  minimilastičkim konceptom i naglašenom funkcionalnošću.  Kao inspiracija za vaš vrt, mogu poslužiti mnogobrojni svetski primerci uređenja vrta u različitim stilovima.